Hindol Welfare Association
State Bank of India
Sailashree Vihar (10127)
Savings Bank A/C No.- 31023611334
IFS Code:SBIN0010127
Bhubaneswar-751021
Odisha (India)
 
Sl No. Name Amount Donated
1 Dr. Laxmi Narayan Mishra Rs. 5,000/-
2 Er.Bhaba Binod Panigrahi Rs 5,000/-
3 Er. Pramoda Ku Pal Rs 5,000/-
4 Sri. Binod Bihari Pati Rs 1,000/-
5 Er. Subhakanta Pal( S/o Er, Pramoda Kr. Pal) Rs. 2,000/-
6 Er. Somyakanta Pal ( S/o Er, Pramoda Kr. Pal) Rs. 2,000/-
7 Er Amitav Panigrahi (s/o Er Bhaba Binod Panigrahi) Rs 2,000/-
8 Er Anupam Panigrahi(s/o Er Bhaba Binod Panigrahi) Rs 2,000/-
9 Er Tankadhar Dehury Rs 2,000/-
10 Er Prabodh Kumar Pal Rs 30,000/-
11 Er. Debidutta Pal  ( S/o Er, Prabodh Kr. Pal) Rs. 2,000/-
12 Sri Basanta Kr Panda Rs. 1,000/-
13 Sri Dhrubananda Nayak Rs 1,000/-
14 Sri Naba Kishore Samal Rs 1,000/-
15 Er Manoj Kumar Paty  Rs 2,000/-
16 Sri binoda Kumar Jena Rs 5,000/-
17 Sri Uma Charan Mishra Rs. 5,000/-
18 Sri Ramesh Chandra Samal Rs. 3,000/-
19 Sri Bidyadhar Nayak Rs. 2,000/-
20 Er. Srimanta Kumar Sahu Rs. 5,000/-
21 Er Bhabani Sankar Dash Rs 1,000/-
22 Er Bansidhar Panigrahi(A) Rs 1,000/-
23 Sri Sukanta Kumar Behera  Rs 2,000/-
24 Er. Digmbar Sahu Rs. 1,000/-
25 Sri Ranjan Kr Nath Rs. 1,000/-
26 Sri Sabyasachi Pal Rs 5,000/-
27 Sri Rabinarayan Sahu Rs 5,000/-
28 Dr. Rajendra Kr Pati Rs. 5,000/-
29 Sri Dambarudhar Jena Rs. 2,000/-
30 Er. Rabinarayan Pal Rs. 2,000/-
31 Prof. Sankar Bijaya Pal Rs. 5,000/-
32 Sri Banambar Pati Rs 1,000/-
33 Sri Trilochan Sar Rs. 5,000/-
34 Sri Nagendra Ku Pradhan Rs 1,000/-
35 Sri Kabi Chandra Natha Rs 2,000/-
36 Er Pratap Lamphan Tripathy  Rs 6001/-
37 Er Santosh Kumar Pal Rs 5,000/-
38 Sri Pankaj Kumar Pati Rs 1,000/-
39 Er Somya Kumar Pal(s/o Somanath Pal) Rs 2,000/-